Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Údaje o našich klientech a obchodních partnerech, dodavatelích, odběratelích, klientech a zákaznících zpracováváme v souladu s nařízením 2016/679 (GDPR) v právním zájmu a pouze v rozsahu, který po nás vyžadují účetní a daňové předpisy. Odesláním poptávky z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.05.2021